કેબલ ક્લીટ

 • Cable clamp

  કેબલ ક્લેમ્બ

  કેબલ ક્લેમ્પ એ કેબલ ક્લેમ્પના સૌથી વધુ ઉપયોગ અને ઉત્પાદન સાથેનું સ્થાન છે, અને તે સૌથી સ્પષ્ટ ગુણવત્તાના ફાયદા સાથેનું સ્થાન પણ છે.

 • Stainless Steel Cable Cleat

  સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેબલ ક્લીટ

  પ્રૌધ્યોગીક માહીતી
  1. સામગ્રી: સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ગ્રેડ 304 અથવા 316
  2. રંગ: ધાતુ
  3. કાર્યકારી તાપમાન: -80℃ થી 150℃