સાધનો

 • Stainless Steel Cable Tie Tool

  સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કેબલ ટાઇ ટૂલ

  ટૂલનો પ્રકાર: LQA, SH338, SH335, HTC

  ઉત્પાદન લક્ષણ:
  સ્વચાલિત બંદૂક, ચલાવવા માટે સરળ
  જ્યારે તણાવ પહોંચે છે ત્યારે આપમેળે કાપી નાખવામાં આવે છે.
  સંબંધોના વધારાના ભાગને સરળતાથી દૂર કરો.